Technické parametry ikon pro iOS aplikace

Následujících pár řádku se ikonám věnuje z technické stránky.

Co se velikosti a formátu týče, jde o 24bitové PNG o rozměrech 1024 x 1024 pixelů. Z něj se pak zmenší další potřebné velikosti (konkrétně 29, 40, 58, 76, 80, 87, 120, 152 a 180 px), takže tomu musí odpovidat i obsah ikony - aby byla stále rozeznatelná.

V zařízení se ikona zobrazí vždy jako čtverec s ořízlými, zakulacenými rohy. Toto zakulacení se aplikuje samo, takže zdrojový obrázek vykrývá celou plochu až do krajů a je bez průhlednosti. To má dva důvody: Zaprvé poloměr zakulacení se může změnit, což se stalo s příchodem iOS7. Zadruhé na hranách nevznikají artefakty (nepřesné složení zakulacení v ikoně a ořezu) a vypadá to dobře na jakémkoliv pozadí.

Takto vypadají původní ikony a jejich ořezané verze pro Anglické fráze a Chromáky:

ukázka ořezu ikony

Na druhém příkladu je vidět, že ačkoliv výplň sahá až do rohů, je potřeba s ořezem počítat a obsah komponovat tak, aby se do výsledné plochy vše důležité vešlo.

Jak se zakulacení mezi iOS 6 a 7 změnilo ukazuje následující animace (převzata z anglického článku Manfreda Schwinda):

změna mezi iOS 6 a 7

Rekapitulace parametrů